Copyright – Joghoz kötött tartalmak

Azzal, hogy belép a www.donfredo.hu weboldalra vagy valamelyik aloldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

  • A www.donfredo.hu weboldalon található tartalom a Zahorecz Ágnes Kft. szellemi tulajdona.
  • A Zahorecz Ágnes Kft fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
  • A vezetőség előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit ? kizárólag saját felhasználás céljából ? merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  • A www.donfredo.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
  • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Zahorecz Ágnes Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
  • A weboldalról értesüléseket átvenni csak az internetes címre való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

  • A www.donfredo.hu domainnév, valamint a Don Fredo név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Zahorecz Ágnes Kft vezetőségével előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • A Zahorecz Ágnes Kft pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból létrejött esetleges károkért felelősséget nem vállal.