Nyereményjáték

NYERJETEK EGYMÁSNAK PIZZÁT" NYEREMÉNYJÁTÉK KÖZÖSSÉGI OLDALAINKON

2023.05.22. 10:00 – 2023.05.29. 7:30

Ahogy Ti, mi is szeretjük az újdonságokat! Éppen ezért legújabb Facebook nyereményjátékunk keretében 2 szerencsés páros egymásnak nyerhet pizzát! 

Az alábbi pár lépés teljesítésével máris esélyetek van megnyerni a nyereményjátékra meghirdetett 4 db pizzát, amelyet 2db páros fogyaszthat el.

A játék időtartama:

2023.05.22. 10:00 – 2023.05.29. 7:30

Sorsolás: 2023.05.29-én 7 óra 30 perckor.

Eredményhirdetés: 2023.05.29-én 7 óra 40 perckor.

HOGYAN NYERHETITEK MEG EGYMÁSNAK A PIZZÁT?

A játék menete:
Nincs más dolgod, mint az eredeti poszt alatt (kattints ide) jelöljétek be egymást, hogy kivel fogysztanál egy ajádnék pizzát közösen. Fontos, hogy kérd meg, hogy ő is jelöljön be téged! (Csak konkrén facebook profil megjelöléssel tudjuk elfogadni a nevezést! Úgy nem érvényes, hogy pl. Öcsémmel, Húgommal). A bejelölésre a @ karaktert beírva tudod megadni a Facebook ismerősöd nevét.

KIVEL? 
MILYEN PIZZÁT?

Bízni kell a szerencsében és várni az eredményhirdetést 2023.05.29-én, 9 órakkor.

I. A játék szervezője: 
A játék szervezője a SZARVASBURGER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5540, Szarvas, Jókai Mór utca 105. Cégjegyzékszám: 04 09 013747; adószám: 25549430204, képviselő: Galát Pál ügyvezető, a továbbiakban: Játékszervező).

II. A Játék: 
Jelen Részvételi- és Játékszabályzat a Játékszervező által szervezett, a https://www.facebook.com/donfredopizza elérésű Facebook és a https://www.instagram.com/donfredoszarvas/ elérésű Instagram közösségi oldalakon meghirdetett promóciós nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

A Játék szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.

III. A játék menete és a játékban való részvétel feltételei: 

Kivel és milyen pizzát kérdésekre kell minden Játékban résztvevőnek hozzászólni az eredeti Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár bejegyzése alatt. 


A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) írja a nyereményjáték posztja alá, hogy kivel fogyasztaná el ajándék Don Fredos pizzáját. Fontos, hogy a játékban való részvételhez oda-vissza be szükséges jelölni egymást azzal, akivel megosztanád a nyereményt.

A nyertesek azok közül kerülnek sorsolásra, akik teljesítik az eredeti facebook bejegyzés alatti hozzászólásban való személy megjelölését oda-vissza. Szóval a párosnak egymás nevét szükséges bejegyzésben megosztani.

A sorsoláson csak az oldalak kedvelői, a nyereményjáték poszt alá megfelelően kommentelők közül kerülhet ki a nyertes.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

Egy játékos akár több alkalommal is részt vehet a játékban. Viszont csak egy előre meghatározott nyeremény átvételére jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékban egyértelműen nem vehetnek részt a Játékszervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

Játékszervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Játékszervező közzéteszi a saját Facebook oldalán, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Játékszervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni. 

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Játékszervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kommentelés során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért ill. valódiságáért a Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Játékszervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Játékszervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

IV. A játék időtartama: 
Játékban 2023.05.22. 10:00 – 2023.05.29. 7:30 között vehetnek részt a játékosok, ez a Játék időtartama.

V. Nyertesek száma: 
A Játékszervező az Facebookon és az Instagramon meghirdetett Játékon 2-2 nyertest, azaz 2 párost sorsol ki.

VI. Nyeremény: 
Összesen 4db pizza, azaz 2 x 2db normál méretű pizza, a nyertesekkel megbeszélt feltétekkel. 

VII. Sorsolás: 
Kivel és milyen pizzát kérdésekre kell minden Játékban résztvevőnek hozzászólni az eredeti Don Fredo Pizzéria és Hamburgerbár bejegyzése alatt. 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) írja a nyereményjáték posztja alá, hogy kivel fogyasztaná el ajándék Don Fredos pizzáját. Fontos, hogy a játékban való részvételhez oda-vissza be szükséges jelölni egymást azzal, akivel megosztanád a nyereményt.

A nyertesek azok közül kerülnek sorsolásra, akik teljesítik az eredeti facebook bejegyzés alatti hozzászólásban való személy megjelölését oda-vissza. Szóval a párosnak egymás nevét szükséges bejegyzésben megosztani.

A sorsoláson csak a nyereményjáték poszt alá megfelelően kommentelők közül kerülhet ki a nyertes.

A nyertes a nyereményjáték poszt alá kommentelők közül véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

Sorsolás után ellenőrizzük, hogy a nyertes felhasználó az eredeti poszt alatt megfelelően (azaz megjelöléssel kommentelt-e, szólt-e hozzá. Amennyiben nem, úgy új nyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolást a Játékszervező munkatársai végzik.
A sorsolásra a Játékszervező hivatalos helyiségében (SZARVASBURGER KFT., cím: 5540, Szarvas, Jókai Mór utca 105.) kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

A Játék 2 db páros nyertese a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül socialwinner alkalmazás segítségével kerül kisorsolásra. A tartalék nyertes a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény. A sorsolás alkalmával 1 tartalék nyertest sorsolunk ki.

VIII. Eredményhirdetés: Eredményhirdetés: 2023.05.29-én 7 óra 40 perckor.

IX. Nyertesek értesítése: 
A nyertes értesítése – Játékszervező által – a Játékszervező Facebook oldalán és Instagram oldalán külön eredményhirdető posztban, illetve a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül történik. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook és Instagram bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük. 

A Facebook és Instagram profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége. A nyerteseknek a sorsolást követően 24 órája van, hogy felvegye a Játékszervezővel a kapcsolatot, ha ezt nem teszi meg, akkor tartaléknyertesek kerülnek kisorsolásra.

X. Adatkezelés és adatvédelem: 
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 

A játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, facebook profil neve) a Játékszervező részére biztosítja.

A Játék résztvevőinek adatait a Játékszervező meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel. A Játékosok személyes adatait a Játékszervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, törlését kérni.

Egyéb rendelkezések: 
A “Nyerjetek egymásnak pizzák!” elnevezésű Facebook és Instagram nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól és az Instagramtól, a Facebook és Instagram a promóciót semmilyen formában nem támogatja.

2023.05.21.

Megértéseteket köszönjük! 
Jó játékot kívánunk mindenkinek!